bannner fho bannner kopd bannner

Zajęcia fizyczne

  • Zajęcia rytmiczne
  • Zajęcia taneczne: nauka tańców nowoczesnych
  • Tenis dla dzieci
  • Gimnastyka i gimnastyka korekcyjna

Maja na celu rozwój poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Miła atmosfera w ich trakcie sprawia, że dzieci z chęcią uczą się nowych piosenek, tańczą i naśladują ruchy wykonywane przez nauczycielkę.

Zajęcia są ciekawa propozycją dla dzieci, które kochają ruch i dobrą zabawę. Dzieci uczą się prostych układów tanecznych do znanej i lubianej przez przedszkolaki muzyki. Zajęcia urozmaicone są elementami tańca towarzyskiego oraz ludowego.

Tenis wspaniale rozwijają koordynację ruchowo-wzrokową i ogólną sprawność dziecka. Zajęcia prowadzone zgodnie z metodyką stosowaną przez federacje tenisowe z całego świata, polecaną również przez Polski Związek Tenisa oraz program Tenis10. Zajęcia składają się głównie z gier i zabaw z piłkami, rakietami. Sprzęt sportowy dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania dzieci.

Ma na celu wszechstronny rozwój ruchowy dzieci i skorygowanie ewentualnych wad postawy. Dzieci ćwiczą codziennie i doskonalą swoja sprawność fizyczną.