bannner fho bannner kopd bannner

Zajęcia logopedyczne

Dla prawidłowego posługiwania się mową, niezbędne jest właściwe funkcjonowanie mechanizmów, które sterują procesem mówienia. Aby proces werbalnego porozumiewania się przebiegał prawidłowo, konieczne jest poprawne oddychanie, umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowe wykorzystywanie poszczególnych cech prozodycznych w mowie (akcentu, tempa wypowiedzi itp.), umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków mowy (w terminologii logopedycznej w celu określenia tej umiejętności stosuje się termin „słuch fonematyczny”) oraz analizy i syntezy słuchowej.

W skład zajęć ortofonicznych wchodzą kolejno: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy. Ćwiczenia logopedyczne w naszym przedszkolu mają formułę znakomitej zabawy.

Usprawniają narządy mowy, co automatycznie przekłada się na bardziej wyrazistą artykulację, a także w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pojawienie się nowych głosek w mowie dzieci.

Zajęcia prowadzi Monika Różycka, logopeda/neurologopeda.