bannner fho bannner kopd bannner

Plan dnia

07.30 – 08.30

Zabawy dowolne, praca indywidualna z dzieckiem:

Dzieci się zbierają, to czas na dowolne zabawy, podczas których wychowawca może obserwować dzieci i ich wzajemne relacje oraz zachowania, przy okazji odnajduje bohaterów i tematy zajęć kierowanych.

Dla dziecka uczestnictwo w zajęciach, w których pojawi się jego ulubiona zabawka lub postać, będzie jeszcze milsze, zabawa odzwierciedli własne preferencje dziecka. Będzie się ono jeszcze lepiej identyfikowało z grupą.

08.35 – 08.50

Przygotowanie do śniadania. (czynności higieniczno porządkowe)

08.50 – 09.10

Śniadanie.

09.20 – 10.20

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka; edukacja muzyczno – ruchowa, edukacja plastyczno – techniczna, edukacja czytelniczo – medialna, j. angielski, mowa i myślenie.

10.20 – 11.20

Gry i zabawy ruchowe. (wyjście na świeże powietrze, jeśli pogoda pozwala)

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. (czynności porządkowe, higieniczne)

12.00 – 12.30

Obiad, I danie.

12.30 – 14.30

Ćwiczenia relaksacyjne – muzykoterapeutyczne, opowiadanie bajek, muzyki relaksacyjnej, odpoczynek lub poobiednia drzemka.

14.30 – 15.00

Przygotowanie do obiadu, obiad II danie.

15.00 – 16.00

Zajęcia dodatkowe zgodnie z planem, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczne z udziałem różnych technik.

16.00 – 16.20

Podwieczorek.

16.20 – 17.30

Wyjście na świeże powietrze, jeśli pogoda pozwala. Jeśli nie wychodzimy, realizowany jest poniższy punkt zabaw.
Zabawy tematyczne, kierowane. (warsztaty sensoryczne – wielozmysłowe poznawanie świata)

Czas pozostały – zabawy nakierowane pod opieką wychowawcy, czytanie książeczek, budowanie, burzenie, układanie i wiele innych przyjemnych czynności.

17.30 – 18.00

Kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

Plan dnia jest ramowy. Niektóre jego punkty mogą ulec przesunięciu lub zostać zamienione na inne np: atrakcje okolicznościowe, urodziny, mikołajki, dzień mamy.