bannner fho bannner kopd bannner

Aktualności

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym podstawę programową realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz programy własne opracowane przez nauczycieli.

Program „Plac zabaw” WSiP
„Plac zabaw” to nowy cykl do wychowania przedszkolnego zbudowany na czterech filarach wynikających bezpośrednio z obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruch, emocje, bezpieczeństwo i doświadczanie.

Program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Nie ma w nim tradycyjnego podziału treści kształcenia z podziałem na grupy wiekowe. Jest natomiast 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej. Program uwzględnia zainteresowania dzieci, daje szansę zmniejszenia niepowodzeń szkolnych, ponieważ kształtuje umiejętności matematyczne nie tylko u dzieci zdolnych, ale i u tych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Realizacja programu sprzyja intensywnemu rozwojowi mowy, myślenia oraz kształtuje odporność emocjonalną.

W tym roku nasze przedszkolaki będą należały do trzech grup:

pingwin Penguins    wychowawczyni Sylwia Wojciechowska
Kangurek Kangaroos    wychowawczyni Anna Zwierz
Krokodylek Crocodiles    wychowawczyni Katarzyna Zofińska
Język English    nauczycielka j. angielskiego Agnieszka Pałka

W roku szkolnym 2018/2019 działania anglojęzyczne przygotowane są tak, by dzieci miały okazję wykorzystać język angielski w praktyce.

Już od września startujemy z cyklem spotkań :
– „English in life”. Na projekt poświęcać będziemy jeden dzień w tygodniu.
Tematy jakie poruszymy:

  • WRZESIEŃ – „SHARE YOUR TOYS”
  • PAŹDZIERNIK – „My Little Pumpkin Friend”
  • LISTOPAD – „FASHION SHOW”
  • GRUDZIEŃ – „CHRISTMAS SHOW”
  • STYCZEŃ – „GRANDPARENTS PORTRAIT”
  • LUTY – „My Farm!”
  • MARZEC – „If I had a pot of gold…”
  • KWIECIEŃ – EGG HUNTING
  • MAJ – My Family!
  • CZERWIEC- „AMAZING UNDERWATER WORLD!”

– „Booktalking”: Są to zajęcia opierające się na czytaniu książki i utrwalaniu słownictwa w niej zawartego. Po ćwiczeniach utrwalających nowo poznane słownictwo dzieci wykonują pracę plastyczną i/lub biorą udział w zabawach ruchowych oraz wykonują kartę pracy w celu utrwalenia wybranej litery.

Życzymy udanego roku szkolnego.
Kadra przedszkola Wesołe Krasnale 🙂