bannner fho bannner kopd bannner

Witamy w przedszkolu

Wesołe Krasnale – ul. Wyścigowa

Opieka

Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju wszystkim wychowankom przy uwzględnieniu ich indywidualnych upodobań oraz zdolności.

Rozwój

Tworzymy odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju dziecka oraz jego potencjalnych możliwości, a także dbamy aby ów rozwój był harmonijny, poprzez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości.

Nauka

Sprzyjamy podejmowaniu przez dzieci zarówno działań twórczych, jak i osiąganiu praktycznych umiejętności. Wszystko to w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania.

Nasz program

CO ROBIMY?

Kid

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Dzieci mają kontakt z językiem poprzez metodę naturalną- tj. stworzenie im naturalnych warunków takich w jakich rodzice uczą dzieci języka ojczystego. Stosujemy również metodę dramy- poprzez odgrywanie ról w teatrzyku. Oprócz tego dzieci regularnie powtarzają poznane słownictwo poprzez gry i zabawy.

Na każdych zajęciach dzieci uczą się słownictwa na zasadzie „rhyme and rhythm” (rymu i rytmu). Dzięki temu szybko przyswajają nowe słownictwo. Nauczymy się nowych piosenek oraz wierszyków. Jednak przy tym wszystkim zachowamy pewien umiar- gdyż najważniejsze jest szczęście dzieci i poczucie, że wszystko dzieje się nieprzymuszenie.

Dreaming

Stwarzają okazję do rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań, pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Stwarzają również okazję do pracy w grupie rówieśniczej. Dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym.

Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim, samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia. Maluchy eksperymentują z różnymi rodzajami farbek, kredek, plasteliną, masą solną itp.

Wszystkie prace wykonane przez dzieci wywieszane są na tablicy tak, aby rodzie mogli je podziwiać!

Girl

Mają na celu rozwój poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Miła atmosfera w ich trakcie sprawia, że dzieci z chęcią uczą się nowych piosenek, tańczą i naśladują ruchy wykonywane przez nauczycielkę.

Kid

Celem ich jest rozwój intelektualny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na otaczający je świat i ludzi, rozbudzają ich ciekawość i zainteresowania.

Proponujemy Waszym dzieciom, pod płaszczykiem fantastycznej zabawy, to, co dla nich najważniejsze:

  • wiarę we własne siły i możliwości – poprzez to, że w trakcie zajęć każde dziecko kilkakrotnie podejmuje samodzielnie decyzje o rozwiązaniu poszczególnych zadań i zabaw
  • umiejętność wyznaczania sobie celów i dążenia do nich
  • samoświadomość własnego ciała
  • uwrażliwimy je na otaczający nas świat i ludzi – dzięki odpowiedniemu doborowi tematów i zabaw, które rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w Warsztatach
  • oduczymy je schematycznego myślenia – w dobie telewizji i komputerów będziemy poszukiwać niecodziennych i zaskakujących rozwiązań
  • rozbudzimy ich ciekawość, co pomoże objawić się zainteresowaniom umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

Dreaming

“Zabawy z Mową” – zajęcia logopedyczne w grupie (ćwiczenia usprawniające aparat mowy).

Dla prawidłowego posługiwania się mową, niezbędne jest właściwe funkcjonowanie mechanizmów, które sterują procesem mówienia. Aby proces werbalnego porozumiewania się przebiegał prawidłowo, konieczne jest poprawne oddychanie, umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowe wykorzystywanie poszczególnych cech prozodycznych w mowie (akcentu, tempa wypowiedzi itp.), umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków mowy (w terminologii logopedycznej w celu określenia tej umiejętności stosuje się termin „słuch fonematyczny”) oraz analizy i syntezy słuchowej.

W skład zajęć ortofonicznych wchodzą kolejno: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.

Ćwiczenia logopedyczne w naszym przedszkolu mają formułę znakomitej zabawy. Usprawniają narządy mowy, co automatycznie przekłada się na bardziej wyrazistą artykulację, a także w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pojawienie się nowych głosek w mowie dzieci.

Zajęcia prowadzi Monika Różycka, logopeda/neurologopeda.

 

ZOBACZ CAŁY PROGRAM

O naszym przedszkolu

NASZE CELE

Dla rozwoju małego człowieka istotne jest, aby ktoś dbał o jego potrzeby i zawsze był do jego dyspozycji. Wielu rodziców już na kilka miesięcy przed pojawieniem się dziecka szuka najlepszych możliwości opieki nad potomkiem. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy opiekę nad dziećmi w małych grupach, pod okiem opiekunek z odpowiednim wykształceniem i prawdziwym zamiłowaniem do pracy z dziećmi.

Przedszkole to miejsce przeznaczone dla dzieci od 2 roku życia do 6 lat. Miejsce, gdzie można zostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych opiekunek tylko na kilka godzin w ciągu dnia lub na całe dnie. Dzieci poniżej 2,5 roku życia zapraszamy do grupy Małych Krasnali.

Staramy się, aby dla tych najmłodszych Przedszkole było drugim, równie bezpiecznym domem, zaś dla starszych dzieci miejscem, które oferuje liczne atrakcje, zabawę i radosne spędzanie czasu.

Z myślą o samopoczuciu najmłodszych stworzyliśmy program w taki sposób, aby nic dziecku nie narzucać, ale sprawić by czuło się szczęśliwe i wiedziało, że w każdej z opiekunek ma prawdziwe oparcie. Program ten został opracowany przez grono współpracujących z nami pedagogów i psychologów, pod kątem jak najlepszego rozwoju intelektualnego i ruchowego Waszych dzieci.

Treści edukacyjne, metody i formy pracy dostosowane są do wieku, możliwości dzieci oraz służą ich wszechstronnemu rozwojowi. Bogaty i różnorodny program zajęć dostosowany do wieku i zainteresowań dziecka, jak i stosowanie różnych metod nauczania umożliwią Państwa dzieciom przygotowanie się do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Chcemy pomóc wychować Państwu zdrowe, aktywne, wrażliwe i samodzielne dzieci, które już od najmłodszych lat posiądą zdolność radzenia sobie z drobnymi i większymi problemami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Galeria

NASZE PRZYGODY

Szukasz przedszkola dla swojego dziecka?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wydarzenia

CO U NAS SŁYCHAĆ?

Kontakt

NAPISZ DO NAS