bannner fho bannner kopd bannner

Inne

  • Akademia Zdrowia
  • Zajęcia Teatralne – TOTO
  • Ceramika
Propozycja zajęć, które przybliżą najmłodszym temat zdrowego stylu życia. Dzieci uczą się dbać o zdrowie własne i innych. Health Academy to program mający na celu przede wszystkim pokazanie Dziecku jego miejsca w otaczającym go świecie oraz wyrobienie w przedszkolakach proekologicznych zachowań.

Zajęcia teatralne to doskonała forma zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Odpowiedni sposób prowadzenia zajęć, przy pełnym zrozumieniu dziecięcej psychiki i ich wyobraźni pozwala na kreowanie nowej rzeczywistości i fantastycznych zachowań twórczych.

Praca z dziećmi, krok po kroku, wydobywa z nich swobodę intelektualną, uczy wyrażania emocji, oraz rozwija proartystyczne zachowania. Zastosowana w zajęciach metoda dramy, której podstawową techniką jest improwizacja, a co za tym idzie, brak obciążeń wynikających z konieczności nauki tekstów, jest ulubioną przez maluchy formą uczestniczenia w zajęciach.

Wykorzystywane przez nas bogactwo rekwizytów i form teatralnych, takich jak pantomima, teatr lalek i teatr cieni, uzupełnione o elementy zajęć plastycznych (wykonywanie pacynek i scenografii), pozwalają na rozwijanie zdolności manualnych oraz przyswajanie słownictwa związanego z teatrem i sztuką. Wspólnota, którą dzieci tworzą w zabawie, uczy je kompromisów oraz dodaje odwagi. Zajęcia przyczyniają się do odkrywania własnych uzdolnień, kształtowania postaw oraz umiejętności pracy w grupie. Ponadto ułatwiają rozwój emocjonalny, uczą relacji międzyludzkich, pozwalają na poznanie możliwości własnego ciała oraz rozwijanie nowych sposobów ekspresji.

Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje w ten sposób rękę do nauki pisania. Znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy. Rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, a poza tym, a może przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i sprawia dzieciom autentyczną frajdę!

Zajęcia prowadzą doświadczeni pedagodzy, będący równocześnie fascynatami ceramiki, co sprawia że prowadzone przez nas zajęcia z ceramiki są dostosowane do wymogów edukacji przedszkolnej, a dla dzieci są bardzo atrakcyjne i ciekawe.