bannner fho bannner kopd bannner

Integracja sensoryczna

Jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. To skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu.

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej

Polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała.

Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej?

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli. Mogą to być:

 • trudności w koncentracji
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • maluch szybciej się męczy
 • zaburzenia mowy
 • trudności w założeniu nowych ubrań
 • niezgrabność ruchowa
 • słaba koordynacja ruchowa
 • trudności w próbowaniu nowych potraw
 • unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku, kaszy
 • unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami
 • problemy z koordynacja ruchowa, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami
 • nieprawidłowy chwyt długopisu
 • nadwrażliwość na dźwięki, nadwrażliwość na światło
 • trudności w nauce czytania lub pisania
 • trudności z wypełnianiem poleceń
 • problemy z nauką jazdy na rowerze
 • unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli, lub nadmierne poszukiwanie tych zabaw
 • kłopoty z przepisywaniem z tablicy, gubienie liter, sylab
 • mylenie stron prawa-lewa, szczególnie gdy dziecko nie ma czasu na zastanowienie
 • niski próg tolerancji na bliskość innej osoby

Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność ćwiczeniom w ramach terapii, dziecko może poprawić:

 • zdolności wzrokowe i słuchowe
 • sprawności w zakresie dużej i małej motoryki
 • uwagę i koncentrację