bannner fho bannner kopd bannner

Kącik dydaktyczny

Rodzaje dojrzałości

  • Dojrzałość szkolna
  • Dojrzałość fizyczna
  • Dojrzałość emocjonalno-społeczna
  • Dziecko dojrzałe intelektualnie
  • Dojrzałość matematyczna
  • Dojrzałość do nauki czytania i pisania

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka. Razem z dzieckiem wydarzenie to przeżywają rodzice. Na długo przed rozpoczęciem roku szkolnego kupowana jest wyprawka, wokół dziecka tworzy się atmosfera nagłego, wzmożonego zainteresowania, wypełniana radością (moje dziecko idzie do szkoły), a także niepokojem (jak da sobie radę?).

To w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości szkolnej.Pojęciem dojrzałości szkolnej określa się poziom rozwoju dziecka, niezbędny do podjęcia różnorodnych obowiązków, jakie niesie za sobą szkoła.

Jest to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego oraz intelektualnego, które czyni je wrażliwym na systematyczne nauczanie i wychowanie w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Do kryterium dojrzałości szkolnej zaliczać będziemy: dojrzałość fizyczną, dojrzałość intelektualną, dojrzałość emocjonalno-społeczną oraz dojrzałość do nauki czytania i pisania i dojrzałość do uczenia się matematyki.

To stan zdrowia, sprawność ruchowa, odporność na zmęczenie, osiągnięty ciężar ciała, wzrost. Dojrzałość ta pozwala na osiągnięcie umiejętności takich jak: wspinanie się na urządzenia, pełzanie, skakanie, gry z piłką, wykonywanie prawidłowo prostych ćwiczeń gimnastycznych, jak: przysiady, siady, skłony, podskoki naprzemienne.

Dziecko ma dobrze rozwiniętą koordynację ruchową; czyli jeździ na rowerku, nartach, rolkach itp. Ma również prawidłową koordynację wzrokowo – ruchową, tj. wycina, rysuje: koło, kwadrat, trójkąt, znaki literopodobne oraz pisze litery pisane.

Dziecko osiąga ją, gdy obserwujemy jak samodzielnie nawiązuje prawidłowe i chętnie kontakty z rówieśnikami, jest stabilne emocjonalnie, rozumie i stara się przestrzegać zasad i reguł panujących w grupie.

To takie, którego cechuje ciekawość świata, motywacja do poznawania i zdobywania nowej wiedzy, potrafiące w sposób zwięzły i logiczny wypowiadać się, zadawać pytania, posiada podstawową wiedzę o sobie i otaczającej go rzeczywistości, jest świadome cykliczności zjawisk przyrodniczych i następstwa czasowego, wykazuje prawidłowy poziom rozwoju funkcji poznawczych: pamięci, mowy, percepcji, uwagi.

Opiera się na zdolności dziecka do rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym. Dziecko musi rozumieć sens kodowania i dekodowania informacji za pomocą umownych symboli.

Potrafi przeliczać przedmioty, dodawać i odejmować przy pomocy liczmanów lub palców, posługuje się liczebnikami porządkowymi, posiada prawidłową orientację przestrzenną, rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu, prawidłowo klasyfikuje obiekty ze względu na 1-2 cechy.

Opiera się, podobnie jak dojrzałość matematyczna, na rozumieniu sensu kodowania i dekodowania informacji za pomocą umownych symboli i prawidłowej orientacji przestrzennej. Istotne jest, aby w procesie wspomagania rozwoju doskonalić analizę i syntezę słuchową i wzrokową, pamięć wzrokową i słuchową, uwagę słuchową i wzrokową, pamięć ruchową dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie obrazu graficznego na ruch.

Podjęcie obowiązków szkolnych jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka. Prawidłowy, harmonijny rozwój we wszystkich sferach daje najwięcej szansy na sprostanie wymaganiom szkolnym.

Obecnie zwraca się szczególną uwagę na zależności zachodzące pomiędzy możliwościami rozwojowymi dziecka a wymaganiami szkoły. Dlatego ważne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy tymi czynnikami przed rozpoczęciem szkoły.