bannner fho bannner kopd bannner

Warsztaty twórczego myślenia

Celem ich jest rozwój intelektualny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na otaczający je świat i ludzi, rozbudzają ich ciekawość i zainteresowania. Proponujemy Waszym dzieciom, pod płaszczykiem fantastycznej zabawy, to, co dla nich najważniejsze:

  • wiarę we własne siły i możliwości – poprzez to, że w trakcie zajęć każde dziecko kilkakrotnie podejmuje samodzielnie decyzje o rozwiązaniu poszczególnych zadań i zabaw
  • umiejętność wyznaczania sobie celów i dążenia do nich
  • samoświadomość własnego ciała
  • uwrażliwimy je na otaczający nas świat i ludzi – dzięki odpowiedniemu doborowi tematów i zabaw, które rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w Warsztatach
  • oduczymy je schematycznego myślenia – w dobie telewizji i komputerów będziemy poszukiwać niecodziennych i zaskakujących rozwiązań
  • rozbudzimy ich ciekawość, co pomoże objawić się zainteresowaniom umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.