bannner fho bannner kopd bannner

Zajęcia plastyczne

Stwarzają okazję do rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań, pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Stwarzają również okazję do pracy w grupie rówieśniczej. Dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym.

Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim, samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia. Maluchy eksperymentują z różnymi rodzajami farbek, kredek, plasteliną, masą solną itp.

Wszystkie prace wykonane przez dzieci wywieszane są na tablicy tak, aby rodzie mogli je podziwiać!